Prettier ve Eslint ile Çalışmaya Çalışmam

Prettier bilindiği üzere bir kod formatlama aracıdır. Yazdığımız kodu standartlarına uygun hale getirmektedir.

ESLint ise JavaScript kodlarımızdaki hataları bulmamıza yardımcı olabilecek bir linter aracıdır.

Visual Studio Code kullanırken ikisini aynı anda kullanamıyordum. Aşağıdaki şekilde yaparsanız sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Gelin birlikte yapalım…

İlk olarak eslint paketimizi proje dizinimize yüklüyoruz.

npm i -D eslint eslint-config-prettier eslint-plugin-prettier prettier

Daha sonra projemizin içine.eslintrcadında bir dosya oluşturuyoruz ve aşağıdaki gibi config ediyoruz.

{
 "extends": [
  "plugin:prettier/recommended" 
 ],
 
 "plugins": ["prettier"],
 
 "rules": {
  "prettier/prettier": "error"
 }
}

Daha sonra proje dizinimize.prettierrcadında yeni bir dosya daha oluşturuyor ayarlarımı yapıyorum. Diğer ayarlaraburadanbakabilirsiniz.

{
 "semi": true, // ; koy
 "singleQuote": true, // Çift tırnak yerine tek tırnak kullan
 "tabWidth": 4, // 4 girintiyle başla
 "useTabs": false, // satır boşlukları
 "bracketSpacing": true, // object girintileri
 "arrowParens": "avoid", // ES6 arrow functionlarda parantezi kaldırma
 "endOfLine": "auto"
}

Bunları yaptıktan sonra VS Code settins.json dosyasına giderek CTRL+S olayından sonra otomatik olarak kodlarımız formatlamasını sağlıyorum.

(File > Preferences > Settings daha sonra sağ köşeden Open Settings)
"editor.formatOnSave": true,

Tam hali ;

"[javascript]": {
    "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
    "editor.formatOnSave": true,
  }

Bu şekilde temiz kodlar yazabiliriz. Esen kalın…


Kaynak : https://prettier.io/, Chris Dev To, https://eslint.org/

© 2023 ufukcam • Crafted with ❤️ by W3Layouts and Gatsby